บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_10_02
การปรับตัวของข้าวที่สัมพันธ์กับลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลันระหว่างการงอก
Adaptations Associated with Tolerance to Flash Flooding during Germination in Rice (Oryza Sativa)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชกานต์ สัตยกมลฉัตร
  2. อสมาภรณ์ วงษ์จีน