บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_05_12
ความสามารถของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่เฉพาะของดาวบาร์นาร์ด
The ability of small telescope to observe the proper motion of Barnard's star
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สฤษฏ์เกียรติ ฤกษ์ธนะขจร