บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_03_03
ไฮโดรเจลผสมสารสกัดคอลลาเจนจากปลาสวายเพื่อใช้สำหรับการฟื้นฟูผิวหนัง
Investigation of collagen from Sutchi catfish conformational structure for fabrication into hydrogels for skin tissue reconstruction
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. โสภิดา ผาเจริญ
  2. รณกร หรือตระกูล