บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_04_05
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบถั่วดาวอินคา
Anti-oxidant activity from the extracts of Plukenetia volubilis leaf
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นราวิชญ์ รักษ์คิด
  2. ศิวกร พานิชยการ