บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_05_02
การศึกษาโลคัสของจุดตัดของคอร์ดสองเส้น ซึ่งเชื่อมจุดปลายของคอร์ดอีกสองเส้นที่ขนานกัน
A study of the locus of the intersection point of 2 chords joining the endpoints of another pair of parallel chords
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูมิพัฒน์ มณีเติม
  2. ภุชาวดี ภักดีสุวรรณ