บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_04_01
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้เมล็ดถั่วเขียวในการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการสร้างตะกอน
The study of affecting effects of green bean seed in the water quality improvement with coagulant method
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ก้องสกุล พันธุ์ยาง
  2. กนกลักษณ์ คุรุศาสตรา