บัญชีผู้ใช้


ตารางการนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ในกิจกรรม 10th SCiUS Forum

วันเวลาที่เขียน: 2020-11-11 13:30:42

ตารางการนำเสนอผลงานแบบออนไลน์

ในกิจกรรม 10th SCiUS Forum30 พฤศจิกายน 2563 การนำเสนอผลงานแบบ Poster presentation

1 - 4 ธันวาคม 2563 การนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation


สามารถดาวน์โหลดตารางการนำเสนอผลงานทั้งหมดได้ทางลิงก์ ตารางนำเสนอออนไลน์


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.