บัญชีผู้ใช้


ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" รอบคัดเลือก

วันเวลาที่เขียน: 2020-05-07 19:07:49

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจ้าภาพร่วมกิจกรรม 10th SCiUS Forum ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" โดยมีกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญใน 6 สาขา เป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพิเศษฯ โดยมีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 10 โครงงาน ดังนี้


 • OB2_06_01 Efficiency of bio-compatible phase developed in egg shell derived porous glass-ceramic orbital implants
 • OB2_09_03 Production of Immunoglobulin Y against Helicobacter pylori which causes gastric cancer in egg
 • OC1_07_01 Production of bio-oil/diesel fuel emulsion
 • OC3_09_01 Quantitative analysis of Copper (II) by using dyeing cotton fabrics and ImageJ program
 • OE_06_01 Reduction of nitrate in water using N-TiO2 photocatalyst
 • OE_18_01 Genetic modification of Saccharomyces cerevisiae SC90 to directly hydrolyze starch
 • OM2_06_03 Mathematical Analysis of Curve of Spee
 • OS1_18_03 Smart Durian Analysis By Application
 • OS2_01_02 Home SOS System for Elderly People
 • PS_13_01 Supplementary Innovation for school bag to reduce forward head posture and round shoulder posture in the students

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอในรอบสุดท้ายในวันจัดกิจกรรม (อยู่ระหว่างพิจารณาวันจัดกิจกรรม) โดยมีกติกาในรอบสุดท้ายดังนี้ 


 1. นำเสนอแบบปากเปล่าด้วยภาษาไทย ในระยะเวลา นาที (หากใช้เวลาเกิน กรรมการจะปิดไมค์ เพื่อยุติการนำเสนอ)
 2. กรรมการใช้เวลาซักถาม นาที
 3. เตรียมสื่อนำเสนอ power point ประกอบการนำเสนอให้พอเหมาะกับระยะเวลาในการนำเสนอ
 4. ลำดับการนำเสนอจะใช้วิธีสุ่มเลือกในวันนำเสนอจริง เพื่อความยุติธรรมของลำดับการนำเสนอ


การให้รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 3

กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะหารือเพื่อเรียงลำดับคะแนน ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมพิเศษและเกณฑ์การตัดสินได้ที่ลิ้งค์ กิจกรรมพิเศษ Pitching

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.