บัญชีผู้ใช้


เลื่อนประกาศผลรอบแรกกิจกรรมพิเศษ การนำเสนอแบบพิชชิ่ง

วันเวลาที่เขียน: 2020-04-10 16:49:10
เลื่อนประกาศผล pitching รอบแรก


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของกิจกรรม 10th SCiUS Forum เกิดความล่าช้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นเ้จาภาพของการจัดกิจกรรม จึงขอประกาศเลื่อนการประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านรอบคัดเลือก กิจกรรมพิเศษ การนำเสนอแบบพิชชิ่ง เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ทางเว็ปไซต์ https://sciusforum.mhesi.go.th/ หรือหน้าเพจโครงการ วมว.


10 เมษายน 2563