บัญชีผู้ใช้


กำหนดการลงทะเบียน 10th SCiUS Forum

วันเวลาที่เขียน: 2020-01-24 10:44:41

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม 10th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนในโครงการ วมว. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนโครงงานตามกำหนดการดังนี้


20-31 มกราคม 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลโครงงาน

1-14 กุมภาพันธ์ 2563 อัพโหลดไฟล์บทคัดย่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบ pdf

3-12 มีนาคม 2563 อัพโหลดไฟล์ Extended Abstract ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบ pdf


ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานใดๆ หลังจากการปิดระบบรอบที่ 3 (13 มีนาคม 2563) โครงงานนั้นจะถูกหักคะแนน 10% ของคะแนนที่ได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงานของคู่ศูนย์ หรือ โครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.


10th SCiUS Forum Announcement