บัญชีผู้ใช้


ข่าวสาร


หัวข้อ เวลา
ตารางการนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ในกิจกรรม 10th SCiUS Forum 2020-11-11 13:30:42
การนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ 2020-11-11 11:16:13
การจัดทำผลงานสำหรับการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ 2020-10-07 10:49:55
การนำเสนอแบบพิชชิ่ง รอบตัดสิน (ออนไลน์) 2020-08-26 10:17:57
ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" รอบคัดเลือก 2020-05-07 19:07:49
เลื่อนประกาศผลรอบแรกกิจกรรมพิเศษ การนำเสนอแบบพิชชิ่ง 2020-04-10 16:49:10
Final Call for Extended Abstract 2020-03-04 10:23:10
เลื่อนการจัดกิจกรรม 10th SCiUS Forum 2020-03-02 15:46:29
กิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอผลงานแบบพิชชิ่ง" 2020-01-24 15:59:35
สาขาและเกณฑ์การให้คะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม 10th SCiUS Forum 2020-01-24 11:03:39
กำหนดการลงทะเบียน 10th SCiUS Forum 2020-01-24 10:44:41
รูปแบบ Abstract และ Extended Abstract 2020-01-24 10:33:39